...i najboljoj stranici treba reklama

E-marketing

Pod marketing, mi podrazumijevamo e-marketing odnosno digitalni marketing. Zašto? Jer je to najznačaniji i najbrže rastući oblik marketinga u svijetu.

E-marketing koristi elektroničku poštu i već postojeće internetske servise poput Google, Facebook, Instagram i sl. za komunikaciju sa ciljanim tržištem.

Kvalitetno vođen digitalni marketing je najprofitabilnija vrsta marketinga danas. Digitalni marketing direktno daje povratnu informaciju o ponašanju ciljanog tržišta na vođenu kampanju. To omogućuje da se direktno prate reakcije tržišta i prilagođava kampanja sa ciljem da se poveća efikasnost i profitabilnost.

Svi internetski servisi naplaćuju oglašavanje Vašeg poslovnog subjekta (tvrtke, proizvoda, web stranica, web shopova i sl.) na način da istaknu vaš subjekt ciljanom tržištu. Važno je napomenuti da ukoliko kampanje nisu kvalitetno postavljene i vođene, mogu generirati troškove veće i od ukupnih prihoda.

Što to točno znači? Danas, svaka djelatnost sve se više koristi e-marketingom u svrhu promocije! Zbog sve veće konkurencije, više nije dovoljno samo imati neku vrstu e-marketinga, već je bitna i kvaliteta. Konkretno: prva tri rezultata na Google tražilici prosječno ostvaruju posjećenost koliko i svi ostali rezultati zbrojeno! Ta prva tri rezultata su uglavnom plaćene dobro vođene Google kampanje. Dakle, više nije dovoljno samo imati kampanju već je bitno kvalitetno i porfesionalno postaviti, i još bitnije, voditi i prilagođavati je odazivu tržišta.

Mi vam omogućujemo da ostavarite odlične rezultate odnosno da doprete do što većeg broja posjetitelja ciljanog tržišta sa Vašom kampanjom.

Autor: , dipl. ing. graf. tehnologije,

Kontaktirajte nas za više...

E-Marketing smaller drawing