Aplikacije olakšavaju poslovanje

Aplikacije

Web aplikacije ili skraćeno: web appovi u svi programi koju su instalirani na serveru i pokreću se na webu preko najobičnih internetskih preglednika poput Google Chrome, Mozzila Firefox, Apple Safari, Microsoft Edge i sl. Danas, svi uređaji koji imaju pristup internetu, imaju barem jedan internetski preglednik prethodno instaliran. Web appovi koriste upravo prednost već instaliranih internetskih preglednika.

Web appovi su uvijek dostupni sa bilo kojeg kuta svijeta koji ima pristup internetu bez potrebne instalacije po načelu "uvijek spremni za korištenje".

Korištenje web appova se obično ograničava samo ciljanim korisnicima, pa se obično postavlja pristupni sustav (eng. login system) kako bi se moglo onemogućiti pristup neželjenim korisnicima. Naši web appovi koriste napredan zaštićeni sustav logiranja kako bi se pri tome onemogućilo i hakiranje.

Web appove izrađujemo isključivo "po mjeri" sukladno prema Vašim zahtjevima.

Autor: , dipl. ing. graf. tehnologije,

Pogledajte primjere dosadašnjih kreacija i uvjerite se u našu kvalitetu.

Aplikacije
Aplikacije example 7 Aplikacije example 7 Aplikacije example 7 Aplikacije example 7 Aplikacije example 7 Aplikacije example 7 Aplikacije example 7

Kontaktirajte nas za više...

Applications smaller drawing